Jauno Līderu vidusskola

14.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Līgatnes novada vidusskolā notika pasākums 1.-3.klasēm “Plānojam jau šodien!”, ko realizēja biedrība ‘’Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli””. Skolēni tika iepazīstināti ar mērķu plānošanas metodiku, lai pamazām jau agrīnā vecumā pievērstu bērnu uzmanību tam, ka veiksmīgāk ir nākotnes mērķus skaidri apzināties un izplānot.

Nodarbības laikā skolēniem tika izskaidrota mērķu plānošanas metodika, lektore palīdzēja katram skolēnam izstrādāt savu individuālo mērķu karti, izrunāja ar katru individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nodarbības beigās daži brīvprātīgie klases priekšā izstāstīja klasesbiedriem par savu mērķu kartes plānu un nākotnes profesijas virzienu idejām.

 

Karjeras konsultante Ilga Gablika