Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskolā tiek realizēts ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta mērķis ir: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu  un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

Projekta ietvaros, 2019./2020. mācību gada 2. semestrī, Līgatnes novada vidusskolā turpinās nodrošināt skolēniem individuālās nodarbības gan konkrētos mācību priekšmetos, gan vispārēju konsultatīvo atbalstu, lai sekmētu skolēnu pozitīvu izaugsmi. Kā arī, nepieciešamības gadījumā, skolēni varēs saņemt projekta ietvaros apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.