Jauno Līderu vidusskola

11.03.2020. ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 4. un 5. klases skolēniem notika mācību vizīte Dabas aizsardzības pārvaldes izglītības centrā “Šlītere”. Mācību vizītes laikā notika praktiskā un pētnieciskā nodarbība brīvā dabā, kuras laikā skolēni varēja iepazīties ar vairākiem aizsargājamiem biotopiem:nogāžu un gravu mežiem, pārmitrajiem mežiem un zāļu purviem. Tā kā Slīteres parkā ieradāmies pēc vētrām un mitrā laikā, tad pārvietošanās pa 1,2 km garo pastaigu taku izvērtās gana atraktīva un šķēršļu pārvaroša. Apmeklējām arī Šlīteres bāku un mazo, bet mājīgo Ozola namiņu, kurā atrodas ekspozīcija „Dzīvais koks”. Skolēniem bija iespēja izzināt veca, dobumaina koka nozīmi dabā, kā arī klausīties putnu dziesmu audio ierakstus.

Skolotāja Ilze Treifelde

Evelīnas Gulbes foto