Jauno Līderu vidusskola

2018.gada beigās Līgatnes novada vidusskolai tika piedāvāts piedalīties projektā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”, kuru īstenoja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar programmu “EFFECT4Buildings”. No Vidzemes reģiona projektā piedalījās 22 skolu komandas no 8 pašvaldībām, kuras tika sadalītas divās grupās atkarībā no tā, kas tika skolā taupīts – elektroenerģija un siltums vai tikai elektroenerģija. Mūsu skola piedalījās grupā, kas taupīja gan elektroenerģiju, gan siltumu, kā rezultātā tika ietaupīts 11,8% budžeta līdzekļu. Projekta ieguvām 4.vietu, no godalgotās vietas atpaliekot tieši par 1 %. Pēc programmas nosacījumiem ietaupītos budžeta līdzekļus drīkst izmantot skolas vajadzībām enerģijas patēriņa samazināšanai un tāpēc ar programmas īstenotājiem skolā tika nolemts, ka skola tiks pie jaunām ārdurvīm.

Projektā tika iesaistīti visi 6.klases skolēni un viņu klases audzinātāja Evija Veide, kuri pildīja Vidzemes plānošanas reģiona norādītos uzdevumus, mājas darbus, sūtīja skolas skaitītāja rādījumus. Dalība šajā programmā bija interesanta, jo šī gada laikā skolēni iepazinās, kā pie ikviena skolā nonāk siltums – devās zinošā ekskursijā SIA “Līgatnes komunālserviss” valdes priekšsēdētāja Mārča Kalniņa uzraudzībā gan uz jauno, gan arī vēsturisko skolas siltummezglu, mērīja gaisa temperatūru klasēs un gaiteņos, izzināja, kā notiek skolā vēdināšana, aprēķināja, kuras elektroiekārtas patērē vairāk elektroenerģiju, veidoja uzlīmes un atgādnes elektrības taupīšanai, kā arī pārraudzīja, vai, beidzoties mācību stundām, izslēgtas elektroierīces un aizvērti logi. Padarīti darbu atskaites konkrētos datumos bija jānosūta programmas īstenošanas uzraudzītajiem, kuri, savukārt, skolām katru mēnesi izsūtīja interesantus, krāsainus, izzinošus metodiskos un mācību materiālus audzināšanas stundām par energoefektivitāti.

Noteikti ikviens priecājas par pienesumu, ka esam videi draudzīgāka skola, kā arī tagad nopietnāk tiek pārdomāts, kā tiek patērēti energoresursi. Noteikti turpināsim iesākto darbu!