Jauno Līderu vidusskola

10.03.2020. ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1. – 3. klases skolēni devās  mācību vizītē uz ZAAO Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”. Mācību vizītes laikā notika praktiskā un pētnieciskā nodarbība “Ūdens”, kuras laikā skolēni darbojās praktiskā nodarbībā laboratorijās, lai papildinātu zināšanas par cilvēkam svarīgu resursu. Nodarbību vadītāji bija sagatavojuši interesantus uzdevumus par Latvijas upēm. Ļoti lielu interesi raisīja senu telefonu izstāde.