Jauno Līderu vidusskola

Prakses dienas Līgatnes novada vidusskolā ir saistītas ar karjeras izglītību un ir  alternatīva mācību darba forma, kad skolēni mācās ārpus skolas telpām.

Pirms skolēnu pavasara brīvdienām 8.-12.klašu skolēni  devās uz Līgatnes novada iestādēm un uzņēmumiem, kur divu dienu praksē iepazina  dažādas profesijas. Viņiem bija reāli jāstrādā, lai saprastu, kas kurā profesijā jādara, kāda ir atbildība, kādas iepriekšējās zināšanas nepieciešamas un kuri mācību priekšmeti jāapgūst padziļināti.

Skolēni izmēģināja viesmīļa, klientu apkalpošanas speciālista, pavāra, administratora, policista, mediķa, pirmsskolas pedagoga, bibliotekāra, zvērkopja, dārznieka, pārdevēja, remontstrādnieka u.c. profesijas.

Lūk, dažu skolēnu atsauksmes par prakses dienām:

Agnese: Mani ļoti ieinteresēja viesu apkalpošana, kafijas un latte pagatavošana, galdu klāšana. Pieļauju iespēju izvēlēties šo profesiju, jo pēc 9.klases plānoju mācīties par viesmīli.

Sanija:  Darbs ar maziem bērniem prasīja daudz pacietības, kopā  strādājām rokdarbus. Man patika  ar viņiem spēlēties. Bērnudārza audzinātājas profesiju neizvēlētos, jo tas mani nepiesaista.

Katrīna:  Mani galvenie darba pienākumi bija palīdzēt galvenajai administratorei, atbildēt uz e-pastiem, palīdzēt taisīt grafiku, atbildēt uz  klientu jautājumiem, kā arī servēt galdus pasākumam. Man vajadzēja zināt, kā pareizi servēt galdus, kā pareizi un konkrēti atbildēt uz klientu jautājumiem un kā veidot grafikus. Visinteresantākais man šķita galdu servēšana un viesnīcas grafika sastādīšana un kontrolēšana. Grafiku sastādīšana un kontrolēšana ir ļoti nopietns un svarīgs darbs, kurš mani ieinteresēja.

Ingūna:  Mani pienākumi bija klausīties pacientu veselības problēmās, saprast  ārsta uzstādītās diagnozes un to, kas ir novedis pie konkrētās diagnozes. Godīgi sakot, es nevarēju piedalīties katra pacienta iztaujāšana, jo ārstam ir jāievēro ētika, kuras dēļ es nevarēju atrasties telpā ar pacientu, ja viņš to nevēlējās. Šajā profesijā nepieciešamas zināšanas anatomijā, ķīmijā, prasme uzklausīt un uztvert katra pacienta vēlmes un problēmas, psiholoģija, jo katram pacientam ir nepieciešama sava pieeja. Noteikti valodas, īpaši krievu un latviešu, nepieciešama arī angļu valoda. Es ļoti vēlos palīdzēt citiem, kā arī tas dod priekšrocību man pašai ārstēt sevi un palīdzēt saviem tuvajiem. Man ir vēlme apgūt mediķa  profesiju.

Loreta:  mani darba uzdevumi bija pieņemt pasūtījumus, apkalpot klientus, kā arī novākt un mazgāt traukus.  Bija nepieciešams zināt valodas (angļu, krievu, latviešu). Visinteresantāk bija pieņemt cilvēku pasūtījumus, jo tajā brīdi bija komunikācija ar cilvēkiem. Pieļauju iespēju strādāt šajā profesijā paralēli studijām augstskolā.

Valdis:  Biju viesmīlis, man bija jāmazgā galdi, jākopj zāle, jātīra apkārtne. Šajā profesijā ļoti svarīga ir uzmanība, pacietība, nervi. Nākotnē es to neizvēlētos.

Kristiāna:  Man ļoti patika strādāt ar maziņajiem, spēlēties, iet pastaigās. Es varētu izvēlēties audzinātājas profesiju, jo man patīk darbs ar maziem bērniem.

Dāvis:  Superīgi! Man patīk fizisks darbs! Kaut pirmajā dienā lija, darbs bija jādara un darījām arī. Ir profesijas, kurās jāstrādā jebkādos laikapstākļos.

Iespējas iepazīt profesijas un izmēģināt tās ir pateicoties tam, ka mūsu novadā ir daudz pretimnākošu un atsaucīgu cilvēku. Viņiem šajās dienās nebija viegli, jo jāstrādā pašiem un vēl jāmāca praktikants. Paldies par sadarbību M.Zeitmanim un viņa komandai, D.Klāmanei un mediķiem, K.Punduram,  U.Siliņam,  G.Liepiņai,  Z.Kalniņai,  M.Vorzai,  I.Langei , B.Svilei,  V.Dumpim,  J.Šmerliņam,  A.Grīnbergai,  M.Kalniņam , V.Zilgalvei un visiem tiem, kuri bija tiešie darbu vadītāji.

Karjeras kosultante Ilga Gablika