Jauno Līderu vidusskola

10.martā Līgatnes novada vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  notika pasākums “Uzzini jau tagad!”, ko realizēja Biedrība “MULTENKULTEN”

Pirmā daļā – lekcija, kuras struktūra atklāja animācijas filmas izveides procesu, kas skolēniem ļāva uztvert animācijas veidošanas kopskatu, iepazīstoties ar dažādām profesijām animācijā, ko papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža un animācijas filmu fragmenti. kas paskaidro katras profesijas specifiku.   Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī    neliels    stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Lekcijas laikā tika apskatītas Latvijas animācijas studijas, kurās strādā dažādās animācijas tehnikās;

Otrā daļa  –  darbnīca četrām grupām (pēc grafika), kurā skolēni izveidoja īsu animācijas filmu, pēc animācijas filmas  izveidošanas to noskatījās, darbnīcas laikā tika nodrošināta individuāla pieeju  skolēniem ar dažādu prasmju līmeni.  7.klases skolēni veica īpašu uzdevumu: veidoja animācijas filmu Oskara Vailda pasakai “Zvaigznes bērni”, ko pirms tam bija lasījuši literatūras stundās.

Noslēgumā izglītojamie uzzināja, kā  var veidot animāciju mājas apstākļos.

 

 

Karjeras konsultante Ilga Gablika