Jauno Līderu vidusskola

Uzsākot attālināto mācību procesu, apzinājām tos skolēnus, kuriem nav iespēja strādāt šādā mācību vielas apguves režīmā. Priecājāmies par to, ka problēmas atklājās tikai 5 skolēnu ģimenēs, līdz ar to risinājuma redzējums nebija tik bezcerīgs. Šo skaitli iekļāvām arī IZM atskaitē par attālinātā mācību procesa īstenošanu mūsu skolā. Tad sekoja pārsteigums – visus valsts atskaitē ievietotos ciparus aizstāja ar viedierīcēm, kā rezultātā saņēmām no IZM 5 planšetdatorus, kuri jau atrodas pie mūsu skolēniem, lai viņi varētu sekot līdzi mācību procesam. Paldies arī SIA Bite par SIM kartēm, tādējādi nodrošinot bērniem arī bezmaksas interneta pieslēgumu!

Planšetes skolā vairs nav, bet noteikti mums ziņojiet, ja ir problēma bērnam ar datortehniku, kopīgi risināsim!