Jauno Līderu vidusskola

Latvija.
Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu,

tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti,

kas šo vārdu nes.

/Jānis Jaunsudrabiņš./