Jauno Līderu vidusskola

21.septembrī biedrība “Zaļā brīvība”, īstenojot starptautisku globālās izglītības projektu “Ar cieņu par pārtiku” (ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības vides un sociālo jomu, kā arī pilnveidot sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanā), viesojās mūsu skolā. Šī projekta ietvaros 9.-12.klašu skolēniem tika organizētas interaktīvas simulācijas nodarbības “Kečupa saldskābais stāsts: gatavots Latvijā vai Ķīnā?” ar mērķi veicināt  skolēnu kompetenču attīstību satura jomā – ilgtspējīgs patēriņš.

Simulācijas pamatā bija 120 minūšu gara nodarbība, kurā dalībnieki iejutās dažādos posmos pārtikas produkta (kečupa) piegādes ķēdē, risinot dažādus uzdevumus, pilnveidojot izpratni par globālo pārtikas piegādes ķēdi un izmestās pārtikas problemātiku katrā piegādes ķēdes posmā (no audzēšanas līdz patēriņam), un patērētājdarbības globālajām saiknēm.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Ir izveidots arī metodiskais materiāls, kas ļauj ikvienam pedagogam pašam patstāvīgi nodarbībai sagatavoties un to novadīt. Tas ir pieejams kopā ar visiem pārējiem projekta izglītojošajiem audiovizuālajiem materiāliem  biedrības “Zaļā brīvība’” mājaslapā, projekta “Ar cieņu par pārtiku” sadaļā https://www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/#materiali.