Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolas 6.klases skolēni 24. septembrī devās uz skolas sadarbības partnera “Latvijas valsts meži” piedāvāto Meža ekspedīciju “Velēnas maršruts”. Pirms došanās ekspedīcijā dabaszinībās un klases stundā skolēniem bija jāizpilda Latvijas valsts mežu sagatavotais mājas darbs par norisēm mežā.

Ekspedīcijas ceļš veda pa meža takām, kur skolēniem bija iespēja darboties desmit meža stacijās. Katrā stacijā jaunieši ieguva informāciju par meža kopšanu, audzēšanu, sargāšanu un izmantošanu. Iegūtās zināšanas viņi tūlīt arī izmantoja,  mērot koku garumu, nosakot vecumu un novērtējot, kurš koks būs piemērotākais sēklu iegūšanai. Skolēni mācījās arī noteikt retināmos kokus. Īpaši skolēniem patika kļūt par izmeklētājiem, nosakot koku bojājumu vaininiekus – dzīvniekus, dabas parādības un kukaiņus. Ekspedīcijas noslēgumā skolēni varēja atpūsties, izmantojot Latvijas valsts mežu piedāvājumu,  cepot desiņas un spēlējot spēles.

Šī pasākuma nodrošināšanai tika izmantots Līgatnes novada pašvaldības atmaksāts autobuss.