Jauno Līderu vidusskola

Katra valsts savā ziņā ir pazīstama ar savu eksporta preci, prasmi vai dabīgajām bagātībām. Kādam tā ir vēja enerģija, citam nafta un vēl kādam tehnoloģijas. Katra valsts meklē savu “ Skype” stāstu, lai iezīmētu savu atrašanās vietu uz pasaules skatuves. Latvija noteikti var lepoties ar to, ka ir dziedātāju un dejotāju valsts, bet vai tas ir viss, ko varam piedāvāt? Pavisam noteikti, nē. Mums ir ievērojams resurss, kuru ikdienā neiedomājamies ieskaitīt “vērtīgo izrakteņu” sarakstā. Tie ir mūsu speciālisti – domātāji. Domātāji, kas kādreiz spēja izveidot radio fabriku, labākos velosipēdus, kuri vēl šobrīd ir zelta vērtē un daudz ko citu. Lai arī pēdējos gados varam redzēt radošo un spējīgo domātāju atgriešanos, skaidrs ir, ka vēsturiski kādu laiku bijām atradināti no ideju radīšanas un tā ietekmi vēl joprojām varam redzēt. Lai efektīvi saimniekotu savā zemē un nestu savu vārdu pasaulē, nepieciešams domātāju vilnis, kas domā vairākās dimensijās nekā mums pašiem ierasts. Domāšanas maiņu ir nepieciešams iemācīt jauniešos un bērnos, kas radīs nākotnes Latviju.

Pēdējos gados varam redzēt pozitīvu virzību uz izglītību, kas derīga ne tikai uz papīra, bet arī iedod praktiskas zināšanas un iespēju pastāvēt darba tirgū. Jaunā izglītības programma Skola 2030, kas balstīta uz domāšanu nevis uz faktu iemācīšanos no galvas, ir solis pareizā virzienā, tomēr tās ieviešana būs laikietilpīgs process, kura izdošanās atkarīga arī no daudziem faktoriem – pieejamie skolotāji, mācību resursi un vecāku atvērtība pret jaunu izglītības modeli. Līdz ar to signāliem par domāšanas maiņu ir jānāk no dažādām pusēm. Kā viens no veidiem, kā paātrināt domāšanas maiņu ir veidot mācību iestādes, kas jau savos mērķos ieraksta nākotnes profesiju un zināšanu apguvi. Kā viens no šādiem projektiem ir Līgatnes Līderu vidusskolas pilotprojekts.

Nākotnes izglītības pamatprincipi

Veidojot Līgatnes līderu vidusskolu, kuras pamatā ir teorētisko zināšanu pielietošana praksē, tika daudz domāts par mācību procesu, kas nodrošinātu skolēnam dažādas prasmes, kuras nevienā skolā kā atsevišķi mācību priekšmeti nebūs iekļauti, bet tās būs vitāli svarīgas tālākajā izglītības procesā un reālajā dzīvē. Mācību programma tika radīta, sanākot kopā darba grupai, kura sastāv no Līgatnes vietējiem uzņēmējiem, pašvaldības pārstāvjiem, mācībspēkiem, speciālistiem un entuziastiem. Šāda pieeja mācību programmas izveidē nodrošina speciālistus, kas apgūst zināšanas tā teikt pēc nepieciešamības – zināšanas, kuras, apgūstot klasē, uzreiz varēs pielietot, pie vietējā uzņēmēja praktiskajā nodarbībā.

Otra svarīga nākotnes izglītības sastāvdaļa ir spēja pielāgoties apkārt notiekošajam. Redzam, cik lielu lomu pasaulē ieņem vide un tajā notiekošās pārmaiņas cilvēku dēļ. Neapšaubāmi šī virziena nozīmība nemazināsies, līdz ar to pasaulei būs nepieciešami speciālisti, kas rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu. Tāpēc tika radīta speciāla programma, kas koncentrējas tieši uz vides pārmaiņām. Tā ir inovatīva pieeja izglītībai, jo rada nākotnes speciālistus. Līdzīgi varam gaidīt, ka radīsies arvien jaunas profesijas, piemēram, globālās pandēmijas ietekmē u.tml. Tāpat tika radīta arī jauna mācību programma viesmīlības nozarei. Analizējot tirgus tendences, varam redzēt, ka labu apkalpošanu klients vērtē augstāk par produkta kvalitāti. Tā ir pozitīva emocionālā pieredze, kas motivē cilvēku atgriezties atkārtoti. Ņemot vērā piesātināto uzņēmējdarbības vidi, plašo piedāvājumu, laika trūkumu, sociālo tīklu un interneta ietekmi, viens no uzņēmēja svarīgākajiem rīkiem ir tieši klientu serviss. Līdz ar to mācību programma tika pielāgota, lai koncentrētos uz prasmēm, kas vajadzīgas izcilai klienta pieredzes nodrošināšanai.

Pašvaldību un uzņēmēju loma nākotnes izglītības radīšanā

Lielākie ieguvēji no nākotnes profesiju apguves būsim mēs paši, jo realizētās idejas arvien vairāk paliks Latvijā. Līgatnes vidusskola pārtapa par Līderu vidusskolu ar pašvaldības un vietējo uzņēmēju atbalstu, kas noteikti ir iespējams arī citās Latvijas skolās. Katram reģionam, pilsētai ir savas pērles, ar ko lepoties. Līgatnei tā ir dabas daudzveidība un tūrisma nozare, un vietējā skola ir pielāgota tā, lai izmantotu šīs iespējas. Pilnveidojot reģionu skolu programmas ar pašreizējo vietējo profesiju zināšanām un potenciālo nākotnes profesiju zināšanām, nonāksim pie izciliem domātājiem, kas būs ar vēlmi saimniekot un radīt savā reģionā. Radīsies jauns vilnis ar speciālistiem, kam piemitīs pievienotā vērtība un vairāku dimensiju domāšana.