Jauno Līderu vidusskola

1.septembra fotogalerija (fotogrāfiju autori Inese Okonova, Ilona Medne, Aija Ziediņa, Mārtiņš Šteins)

Katra diena ir svarīga, katru dienu izzinām ko jaunu – šodien sākas jauns izzināšanas gads! Kāds skolas durvis ver pirmo reizi, kādam tas ir pēdējais mācību gads…

Pirmīši – apsoliet, ka atcerēsieties: jūs esat drosmīgāki nekā jūs tam ticat, stiprāki nekā izskatāties un gudrāki nekā domājat!

Divpadsmitie! Cilvēkam dienā dzimst vairāki tūkstoši domu. Tas ir haoss! Tikai prāts vada Tevi! Kontrolējiet domas, un jūs kontrolēsiet savu dzīvi un laimi!

Šis laikmets atmet cilvēkus, kuri tikai grib. Tas prasa cilvēkus, kuri grib, var un zin kā izdarīt! Skolas pulkam ir pievienojušies mūsu novada kopprojekta pirmie realizētāji – 10.klase, kuras skolēni uz skolu mēros tuvākus un tālākus ceļus – ir pārstāvēta, protams, Līgatne un Augšlīgatne, ir More, Sigulda, Cēsis un Rīga! Arī skolotāju pulkam ir pievienojušies mācību spēki, kas šo projektu palīdzēs realizēt!

Lai visam skolas darbinieku kolektīvam izturība, pacietība un prieks, kas rodas, redzot savu skolēnu izaugsmi!

Vecākiem lai milzu pacietība un mīlestība, sirds gudrība, jo tikai tas ir spēks, kas pacels un noturēs lidojumā!

Skolēniem ticēt sev, nenolaist rokas grūtību priekšā, jo vieglums ir mānīgs. Tikai grūtību pārvarēšana atļaus noķert gandarījuma dzirksteli!

Lai mēs visi šajā mācību gadā iegūstam spārnus, kas paceļ un neļauj nokrist ikdienišķā nevarēšanā un negribēšanā.

Lai piepildīts, aizraujošs, panākumiem bagāts un gandarījuma sajūtu nesošs jaunais mācību gads!