Jauno Līderu vidusskola

Kad skolēniem brīvlaiks, mācās skolotāji. Rudens brīvdienās mūsu skolas pedagogi LU pasniedzēja Ulda Dzērves vadībā pilnveidoja savas zināšanas par efektīvu mācību stundu. Diskusijās un grupu darbā tika pārrunāts, kā izmērīt stundā sasniedzamo rezultātu, par formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti un mācīšanos. Skolotājiem jāizpilda arī mājas darbs, lai nākamreiz tiktos kursu turpinājumā 9.novembrī.