Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolā tiek realizēts ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta mērķis ir: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu  un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

Projekta ietvaros, 2020./2021. mācību gadā, Jauno Līderu vidusskolā tiks nodrošinātas individuālās nodarbības skolēniem gan konkrētos mācību priekšmetos, gan vispārējs konsultatīvs atbalsts, lai sekmētu skolēnu pozitīvu izaugsmi. Kā arī, nepieciešamības gadījumā, skolēni varēs saņemt projekta ietvaros apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.