Jauno Līderu vidusskola

Šajā mācību gadā prakses dienas norisinājās 13.un 14.oktobrī, tajās iesaistījās 8. un  9.klases skolēni. Prakses dienas ir Jauno Līderu vidusskolas mācību procesa sastāvdaļa, kur skolēnu uzdevums ir iepazīt kādu no piedāvātajām profesijām, lai noskaidrotu, vai varētu kādreiz nākotnē to izvēlēties kā savu. Darba devēji atzīst, ka tā ir laba pieredze gan skolēniem, gan viņiem pašiem, īpaši sadarbības un komunikāciju jomā.

Piedāvātas profesijas vairāk bija saistītas ar darbu pašvaldībā, viesu apkalpošanā, darbā ar dzīvniekiem, rehabilitācijā, tirdzniecībā u.c. Visas piedāvātās jomas tika aptvertas. Skolēni katru dienu strādāja 4 stundas, iepazinās ar izvēlēto profesiju, izmēģināja darbus, kas katrai profesijai jāprot. Atgriežoties skolā, katrs rakstīja prakses dienu atspoguļojumu, novērtēja savu darbu un attieksmi pret konkrēto profesiju.

Atsevišķi skolēni divās dienās guva ieskatu vienlaicīgi vairākās profesijās, piemēram, Sabīne noskaidroja, ar ko nodarbojas grāmatvede, sekretāre, plānotāja un izpilddirektors. Tāpat Katrīna un Kima bija gan pavāra palīdzes, gan viesmīles. Agnesei ļoti saistoša bija fizioterapeita profesija, kur bija nepieciešamas sportā iegūtās prasmes un viņa pieļauj iespēju nākotnē izvēlēties šo profesiju. Robertam patika strādāt zemnieku saimniecībā, jo viņu saista zemes darbi, bet nākamreiz gribētu tuvāk iepazīt profesiju, kas vairāk saistīta ar mežu. Sanijai un Kristiānai, strādājot bibliotēkā, ļoti noderēja zināšanas literatūrā. Laurai, Anetei, Alisei un Kristīnei prieku sagādāja darbs ar dzīvniekiem. Endijs iepazinās ar ergoterapeita profesiju un tā viņam šķita ļoti interesanta, nākamreiz varētu to iepazīt vēl tuvāk. Ritvars un Raimonds iepazina pašvaldības policistu ikdienu, kas izrādījās citādāka nekā bija iztēlojušies.

Liels paldies iestāžu un uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem, kas savās darba vietās uzņēma skolēnus un divas dienas no sava laika veltīja jauniešu iesaistei darba pasaulē. Paldies Līgatnes novada domei un tās struktūrvienībām, SIA ‘’Līgatnes komunālserviss”, kafejnīcām “Zeit Hotel”, ‘’Pande cafe” un “Pie Jančuka”, “GB Alianse” veikaliem, DAP “Līgatnes dabas takas”, SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne”, z/s “Dravnieki”.

 

Karjeras konsultante Ilga Gablika