Jauno Līderu vidusskola

Mēs katrs pats esam atbildīgi par savu drošību! Tiesa, bērniem tas mums, pieaugušajiem, ir jāiemāca. Šis process notiek mājās, kad rūpīgie vecāki ik pa brītiņam atgādina savam bērnam par drošību pie plīts, pie karstā ūdens krāna, rīkojoties arasiem virtuves piederumiem, lietojot elektropreces utt., – ik uz soļa cilvēkbērns sastopas ar noteikumiem, kas turpmākajā dzīvē viņu var pasargāt no liekiem un nevajadzīgiem savas veselības draudiem. Vēl pastiprināti un mērķtiecīgi drošības noteikumus bērniem stāsta skola, rādot un minot praktiskus piemērus, izrunājot situācijas uz ceļa, ekskursijās, dažādās telpās, sporta nodarbībās utt.

Ir vēlais rudens – tumšs un pelēks gadalaiks noskaņās, izjūtās. Šajā laikā mums patīk izgaismot mājas, skaistus kokus, ceļus, jo tik ļoti jauki ir redzēt gaismas spēli ar tumsu, veidojot spocīgas un jocīgas ēnas! Un tieši tāpēc mēs visi izdaiļosimies ar skaistiem atstarotājiem – pētīsim paši gaismas rotaļas tajos un būsim citiem redzami uz tumšajiem ceļiem!

Esam uz ceļa redzami!