Jauno Līderu vidusskola

2020./21.m.g. 1.semestris ir noslēdzies – interesants ar dažādu, līdz šim maz pielietotu, prasmju pilnveidošanu. Arī mācību olimpiādes bija sava veida izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem, jo savas zināšanās bija jāpierāda “attālinātā režīmā”. Un tā – rezultāti!

Esam ļoti priecīgi un gandarīti par 9.klases skolnieces Sabīnes Bērziņas zināšanām vēsturē un bioloģijā, kur starp Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu skolēniem Sabīne izcīnīja 1.vietu vēstures olimpiādes 2.posmā un 3.vietu bioloģijas olimpiādes 2.posmā. Paldies Sabīnei, viņas vēstures skolotājai Dzintrai Upītei un bioloģijas skolotājai Skaidrītei Gaspertei par šo lielisko rezultātu!

Paldies arī 12.klases skolēnam Kristam Kristiānam Janitēnam un 10.klases skolēnam Aleksejam Mihļeņovam par pieņemto izaicinājumu parādīt savas angļu valodas zināšanas angļu valodas olimpiādes 2.posmā. Puišu iegūtu punktu skaits bija vērā ņemams, bet tomēr nedaudz pietrūka, lai iegūtu atzinību. Paldies par ieguldīto darbu viņu skolotājai Alisei Koļesņikovai, kurai šis mācību gads ir pilns ar jauniem izaicinājumiem, uzsākot darbu pedagoģijā!

Esam iepriekšējos gadus uzslavēti par to, ka aktīvi piedalāmies arī dažāda veida konkursos, bet šogad dēļ īpašās un netipiskās situācijas pasaulē, šī dalība konkursos ir ierobežota, bet tie 5. un 6. klašu 40 skolēni, kas attiecīgajā laika posmā mācījās skolā klātienē, arī šogad piedalījās starptautiskajā informātikas konkursā “Bebrs”. Šajā konkursā piedalās skolēni no 56 pasaules valstīm. 5.klasē labākos rezultātus uzrādīja Madara Logina, Elizabete Krūmiņa, Harijs Bērtiņš, Lindsija Barinova un Rūdolfs Melnis, bet 6.klasē  – Jānis Vladimirovs, Laura Ramāne un Krists Grava. Paldies skolotājai Ritmai Timermanei par skolēnu iesaistīšanu dalībai konkursā!