Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolā tiek realizēts ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas (pavisam kopā 614 iestādēs).

Mūsu skolā 2020./2021. mācību gada 2. semestrī skolēniem tiks sniegts atbalsts, organizējot individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. Noteikti tas būs arī vispārējs konsultatīvais atbalsts, kā arī nepieciešamības gadījumā skolēniem tiks sniegts atbalsts ekonomiskās situācijas uzlabošanā – no projekta līdzekļiem apmaksāta ēdināšana.

Projektā aktivitātēs pamatā tiks iesaistīti skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Sīkāk par projektu un tā aktivitātēm: http://www.pumpurs.lv/index.php/lv