Jauno Līderu vidusskola

Februāra mēnesī Jauno Līderu vidusskolas 1. klases skolēni piedalījās akcijā “Atklāj ar Skudru Urdu”, kuru organizē  SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “Urda” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi “LĪgatnes dabas takas”. Akcijas mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par vides saudzēšanu un dabas procesiem. Trīs mēnešu garumā skolēniem būs jāpilda uzdevumi un eksperimenti par tēmām “Ūdens”, “Zeme” un “Gaiss”. Pirmo eksperimentu “Ūdens” pirmklasnieki ir veikuši attālināti kopā ar Skudru Urdu un noskaidrojuši, kā piesārņotu ūdeni, izmantojot dažādus filtrus, atkal padarīt tīru. Liels paldies šoreiz jāsaka visiem iesaistītajiem mājiniekiem šā  eksperimenta veikšanā! Nākamos uzdevumus un eksperimentus ceram veikt  klasē visi kopīgi…

Informāciju sagatavoja 1.klases audzinātāja Ilze Treifelde