Jauno Līderu vidusskola

Krievu valodas tēma 7.klasē “Drošs ceļš, droša pilsēta” janvāra mēnesī noslēdzās ar pārbaudes darbu.
Pirms tam tiešsaistes stundās skolēni pārrunāja un sadarbojoties pildīja uzdevumus par drošību uz ceļa/pilsētā. Rūpīgi tika izpētītas ceļazīmes no savām mājām uz pašu izvēlētu vietu pagastā vai pilsētā, tās zīmēja/fotografēja, tulkoja nosaukumus krieviski. Tika padomāts arī, kur vēl un kāda ceļa zīme drošībai būtu nepieciešama. Pētījām dažādas kartes, meklējām dažādās valstīs kultūrvēsturiskos objektus, kurus kādreiz ieteikt apskatīt klasesbiedriem, pamatojot savu izvēli. Mācījāmies to īsi, vienkārši pateikt krievu valodā. Skolēni mācījās arī nosaukt pilsētas un to iedzīvotājus krievu valodā. Apguvām frāzes un vārdiņus, kas palīdzētu izstāstīt maršrutu. Izpētījām, kas ir leģendas jeb paskaidrojumi, kā tas palīdz orientēties kartē. Tiesšaistes stundās  “pastaigājām” nedaudz pa Rīgu, meklējot , kur atrodas kādi konkrēti objekti, un mācoties to novietojumu nosaukt krievu valodā.
Ceļā uz pārbaudes darbu mūsu “check – point” stundās pievērsām uzmanību, kas būtu jāpilnveido. Skolēni mācījās izvirzīt sev īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, lai darbu paveiktu kvalitatīvi un laikā.
Sadarbojoties pāros vai strādājot pa vienam, skolēni izvēlējās Līgatnes pagastā vai Līgatnes pilsētā sev zināmu vietu dažu km rādiusā un attēloja to kartes veidā, lai palīdzētu tūristam/viesim no vienas vietas nokļūt citā. Veidojot karti un maršrutu, dialogu, tika liktas lietā ne tikai zināšanas un prasmes krievu valodā. Sadarbojoties bija jāmāk domāt kritiski, risināt problēmsituācijas, jāizdomā, kādā formātā darbu noformēs, kā pareizāk izveidot dialogu, sniegt līdzvērtīgu ieguldījumu kopīgam rezultātam. Prieks, ka, rodoties sarežģījumiem, skolēni prata tikt līdz rezultātam. Daži uzdrīkstējās piedāvāt arī savas digitālās karšu idejas. Darbi sanāca rūpīgi un interesanti.
Ja kāds Līgatnes viesis sastaps Jauno Līderu vidusskolas 7.klases skolēnu un pajautās krievu valodā, kā nokļūt viņu interesējošā objektā, tad noteikti pareizo ceļu uzzinās. Ja vēl tas būs skolēnam ļoti labi zināms objekts, tad vēl saņems norādes drošākam ceļam.
Pašvērtējumā skolēni atzina, ka bijis grūti, bet interesanti, daudz ko iemācījušies, ieraudzījuši arī no cita skatu punkta. Pāri visam – prieks par paveikto:) un jautājums stundas beigās – kāda būs nākamā tēma?

Saite uz skolēnu prezentācijām: Kristiānas un Samantas prezentācija, Emīla prezentācija

Krievu valodas skolotāja Dace Bērziņa