Jauno Līderu vidusskola

8. martā sociālo zinību un vēstures ietvaros skolas 10. klases skolēni piedalījās programmas “Eiropas Jaunais Pilsonis” aktivitātē – vieslekcijā un diskusijā. Mācību saturā nozīmīgs temats ir pilsoniskā līdzdalība, kur skolēni ne tikai teorētiski iepazīst dažādas līdzdalības formas, bet mēģina tās apgūt arī praktiski. Pandēmijas laiks ir izaicinājums, taču viss ir iespējams.

Vieslekciju sniedza Latvijas lielākās NVO jumta organizācijas “Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstāve.  Diskusija notika par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību un ES jautājumiem un ES pilsoņu tiesībām, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Eiropas Jauniem pilsoņiem.

Iniciatīvas ietvaros katra klase iegūst zināšanas un izpratni, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties praktiski. Klasei darbošanās notika vairākos posmos:

• Informatīvā lekcija, kurā lektors skolēnus iepazīstināja ar līdzdalības formām un ES pilsoņu tiesībām;

• Interaktīvā daļa, izmantojot attālinātajam režīmam pielāgotu interaktīvu metodi, tika nostiprinātas iegūtās teorētiskās zināšanas un rosināta diskusija un stiprināta spēja kritiski izvērtēt sniegto informāciju;

• Diskusijas, kas ļāva diskusiju veidā izglītot jauniešus par to, kā būt pilsoniski aktīviem, atklāti runāt par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un uzdot jautājumus, kas ir neskaidri saistībā ar ES un valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi;

• Pilsoniskā aktivitāte, kas ir mājas uzdevums jauniešiem, pastāvīgi vai ar skolotāja palīdzību, veikt pilsonisko aktivitāti (aktivitātes veikšanai ir piešķirts neliels finansējums, lai varētu nodrošināt nepieciešamos materiālus).

10. klase ar savu aktivitāti piedalās konkursā.

Mācību gada noslēgumā tiks izvērtētas visas veiktās skolēnu pilsoniskās aktivitātes pēc konkursa nolikuma kritērijiem un tiks apbalvota labākā iniciatīva. Uzvarētājs saņems balvā saturiski izglītojošu dienu klasei par pilsonisko līdzdalību.

Mums ir svarīgi būt aktīviem līderiem, tāpēc mācāmies iziet ārpus mācību stundu rāmjiem.

Ja Tev ir ierosinājumi līdzdalības aktivitātei, sūti tos mums uz skolas e-pastu: skola@jlv.lv

10.klases skolēni un audzinātājs Mārtiņš