Jauno Līderu vidusskola

2019.gada nogalē pie mums skolā viesojās Erasmus+ projekta “Gudrības spēks” (Power of wisdom) dalībskolu skolotāji, lai vienotots par kopējiem uzdevumiem šī projekta ietvaros. Par šo tikšanos mēs jau stāstījām mūsu mājas lapā; te raksts no arhīva: https://jlv.lv/2019/11/erasmus-projekta-pirma-diena. Globālā pandēmiju diktēja savus noteikumus un plānotās kopējās aktivitātes, diemžēl, izpalika…

Šodien, 23.aprīlī, Erasmus+ projekta “Gudrības spēks” dalībnieki – skolēni un skolotāji no Lietuvas, Portugāles, Itālijas, Grieķijas un Latvijas – tikās tiešsaistes platformā Zoom. Tas bija skolotāju atkalredzēšanās prieks! Tikšanās galvenais uzdevums bija savas valsts un skolas prezentēšana. Visu valstu skolēni bija čakli pastrādājuši, veidojot savas prezentācijas! Mēs savām Eiropas partnerskolām izvēlējāmies parādīt Emīla un Sanijas paveikto – prezentāciju par mūsu skolu! Tikšanās noslēgumā visu valstu jaunieši izspēlēja viktorīnu “Mēs esam eiropieši”, kur bija sagatavoti jautājumi par projekta dalībvalstīm. Atcerējāmies, ka aprīļa beigās paiet gads, kopš iecerētā un nenotikušā brauciena uz Portugāli… Projekts ir pagarināts par 12 mēnešiem un, iespējams, mums vēl izdosies doties kādā mobilitātē klātienē.

Projektu vadītāja Aija Ziediņa