Jauno Līderu vidusskola

Jauno darba nedēļu Jauno Līderu vidusskolas 8.klase iesāka ar tiešsaistes muzejpedagoģisko nodarbību “Āraišu ezerpils. Jautājumu tikpat cik atbilžu”, ko piedāvāja kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. Tā deva iespēju tuvāk iepazīt cilvēku ikdienas dzīvi Āraišu ezerpilī 8.-10.gadsimtā.

Nodarbību caurvija jautājuma motīvs. Arī arheologa J.Apala atklājumi sākās ar jautājumu: “Vai iespējams, ka teikās par lidojošajiem ezeriem slēpjas patiesība?” Skolēni katrs sev noformulēja jautājumu, ko grib uzzināt.

Kopā tika meklētas atbildes par ezerpils atklāšanu, tās pastāvēšanas laiku, senajām ēkām, darbiem, ēdienu, apģērbu, noskaidrota daudzu vārdu nozīme: kas ir dzeinis, vamzis, sietavas, krijas utt.

Katram bija iespēja viktorīnā pārbaudīt savas zināšanas  un novērtēt nodarbību. Skolēni atzina, ka bija interesanti kopā strādāt, varēja daudz ko uzzināt un atkārtot, bija citādāk nekā klasē.

Noslēgumā skolēni apņēmās apmeklēt ezerpili klātienē kopā ar klases audzinātāju.

Paldies Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka muzejpedagoģei Sandai Salmiņai par interesanto, izzinošo nodarbību!

Vēstures skolotāja Dzintra Upīte