Jauno Līderu vidusskola

Lepojamies un priecājamies kopā ar Madaru Loginu par brīnišķīgiem rezultātiem 71. valsts 2.posma matemātikas olimpiādē! Ar ļoti pārliecinošu punktu skaitu Madara ieguva 2.vietu starp Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada 5.klašu jaunajiem matemātiķiem!Paldies arī par neatlaidīgu kauju ar matemātiskajiem simboliem 7.klašu skolēniem Megijai Nikolai Barovskai un Emīlam Nilam Gravam, 6.klases skolēnam Jānim Vladimirovam! Tā bija ne tikai cīņa ar savām zināšanām un prasmēm konkrētajā zinātnē, bet arī cīņa ar tehniskajiem izaicinājumiem, īstenojot šo procesu pavisam olimpiādēm nepierastā veidā – attālinātā režīmā.Paldies skolotājām Daigai Meisterei un Ritmai Timermanei!

Puķītes