Jauno Līderu vidusskola

Latvijas kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” turpina piedāvāt aizvien jaunas iespējas skolēniem iepazīt Latvijas vēstures, mākslas un kultūras daudzveidību.

20.aprīlī Jauno Līderu vidusskolas 7. klases skolēni iesaistījās tiešsaistes muzejpedagoģiskā nodarbībā “Lidojošo ezeru teikas: pasaka vai vēstures avots”. Tajā visi uzzināja, ka tieši teikas par lidojošajiem ezeriem devušas ierosmi arheologam J. Apalam tās pārbaudīt. Tā tika atklāti 10 ezeri, kuros atrastas ezerpiļu paliekas. Visvairāk atradumu bijis tieši Āraišu ezerā, te arī atjaunota un apskatāma ezerpils.

Katram bija iespēja pilnveidot savas prasmes strādāt grupā, sadarboties, analizēt, vērtēt un uzstāties.

Noslēgumā nonācām pie secinājuma, ka teikās savijies reālais un nereālais, tāpēc tās daļēji var izmantot kā vēstures avotu.

Paldies Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka muzejpedagoģei Sandai Salmiņai par šo noderīgo nodarbību!

Vēstures skolotāja Dzintra Upīte