Jauno Līderu vidusskola

Arī marta mēnesī Jauno Līderu vidusskolas 1. klases skolēni piedalījās akcijā “Atklāj ar Skudru Urdu”, kuru organizē SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “Urda” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi “Līgatnes dabas takas”. Akcijas mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par vides saudzēšanu un dabas procesiem. Trīs mēnešu garumā skolēniem ir jāpilda uzdevumi un eksperimenti par tēmām “Ūdens”, “Zeme” un “Gaiss”. Nu jau otro eksperimentu “Gaiss” pirmklasnieki ir veikuši attālināti kopā ar Skudru Urdu. Aprīļa mēneša tēma būs “Zeme” – laikam tad būs jāeksperimentē ar zemi… 😉

Liels paldies visiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem par atbalstu! Nākamo uzdevumu un eksperimentu ceram veikt klasē visi kopīgi…

Klases audzinātāja Ilze Treifelde