Jauno Līderu vidusskola

Mēs mākam pielāgoties jebkurām situācijām! Arī 7. maijā, izmantojot kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas somas” piedāvājumu, 1. klases skolēni attālināti noskatījās leļļu teātra izrādi “Un atkal PIfs” – un kā jau saprotiet, tad pats Pifs bija pieslēdzies tikai priekš mums! Pirms izrādes skatīšanās bērni veica sagatavošanās darbus – vizuālās mākslas stundās zīmēja ieejas biļetes, latviešu valodas stundās rakstīja informāciju uz biļetēm par izrādes laiku un vietu, pat tika iekārtota klase atbilstoši teātra zāles izkārtojumam! Pirms izrādes visi kopīgi pārrunājām, kā jāuzvedas izrādes laikā. Saņemot biļeti, katrs bērns atrada “teātra zālē” savu vietu un nu varēja baudīt izrādi ar saviem iemīļotajiem grāmatas varoņiem! Izrādes starpbrīdi bērni baudīja kārumu – pašu diedzētus zirņu dīgstus…

Klases audzinātāja Ilze Treifelde