Jauno Līderu vidusskola

31.maijs – pēdējā mācību diena 9.klasei! Šajā dienā par piemiņu sev un skolai devītklasnieki iestādīja skaistu, košu dekoratīvo ābeli, ko bija sarūpējuši vecāki. Ābelīte tagad augs klases audzinātājai Ilgai pie kabineta loga! Šajā dienā ar kreimenīšu pušķiem devītie pateicās skolotājiem, kas viņus mācījuši un īpašu paldies teica bijušajām audzinātājām Ilzei Treifeldei un Leonorai Dubkevičai. Pēdējā klases stundā visiem kopā īpašu prieku sagādāja ar fotogrāfiju palīdzību atgriešanās iepriekšējās klasēs.

Klases audzinātāja Ilga Gablika