Jauno Līderu vidusskola

Saskaņā ar 2018. gada 10. oktobra “Noteikumiem par skolēnu pozitīvās uzvedības un motivācijas kārtību Jauno Līderu vidusskolā”:

par ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā ar Zelta liecību apbalvot 1.klases skolēnus Niku Nikolu Kobilinsku, Hugo Korņejevu, Annu Stumburi, 2.klases skolēnus Melāniju Gulbi, Teodoru Kalniņu, Ralfu Līckrastiņu, Rūtu Okonovu, Mariju Zeitmani, 3.klases skolēnu Kristapu Stauveru, 5.klases skolēnus Lindsiju Barinovu, Elizabeti Krūmiņu, Madaru Loginu, Rūdolfu Melni, Annu Vikmani, Kristu Gravu, Kristiānu Eglīti, 7 klases skolēnus Emīlu Nilu Gravu, Megiju  Nikolu Barovsku, Samantu Budreviču, Evitu Bullīti;

par labiem sasniegumiem mācību darbā ar Sudraba liecību apbalvot 1.klases skolēnus Alīnu Barinovu, Justīni Gradovsku, Rūtu Melni, 2.klases skolēnus Māri Eberliņu, Anniju Līckrastiņu, 3.klases skolēnu Juliannu Keitu Sirbu, 4.klases skolēnu Solvitu Taratutinu, 5.klases skolēnus Evelīnu Gulbi, Nikolu Ķezberi, 6.klases skolēnus Annu Paulu Indāni, Edmundu Evelonu, Rihardu Kudrjavcevu, Kārli Okonovu, Lauru Ramāni, Jāni Vladimirovu, 8.klases skolēnus Kristiānu Vasiļjevu, Paulu Nikolu Mellīti, 9.klases skolēnus Sabīni  Bērziņu, Saniju Poceviču, Karīnu Vidiņu;

par pozitīvu sekmju dinamiku apbalvot 4.klases skolēnus Sindiju Vanesu Medni, Reini Meļņiku, Ralfu Nežbortu, 5.klases skolēnus Sintiju Lemešu, Rūdolfu Melni, Zani Ozolu, Kārli Vidzicki, 6.klases skolēnus Elvi Circeni, Edmundu Evelonu, Annu Paulu Indāni, Denisu Andri Kalniņu, Karolini Komkovu, Valentīnu Seļivanovu, Patrīciju Skrupsku, 7.klases skolēnus Megiju Nikolu Barovsku, Samantu Budreviču, Aleksi Aleksandru Eglīti, Emīlu Nilu Gravu, 8.klases skolēnu Emīlu Rūdi Zelču, 9.klases skolēnus Ritvaru Aišpuru, Agnesi Ikaunieci, Robertu Kalniņu, Kristiānu Kokoreviču, Katrīnu Leimani, 10.klases skolēnu Elizabeti Annu Blauu;

par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un citās ārpusklases aktivitātēs apbalvot 5.klases skolēnu Madaru Loginu, 7.klases skolēnus Megiju Nikolu Barovsku, Emīlu Nilu Gravu, 9.klases skolēnus Sabīni Bērzīnu, Emīlu Pīlēģi, 10.klases skolēnus Elizabeti Annu Blauu, Alekseju Mihļeņovu.

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem!