Jauno Līderu vidusskola

Skolas izlaidumam vienmēr jābūt kā spilgtam atmiņas uzplaiksnījumam! Tieši tāpēc šoreiz izlaidumu izlēmām sarīkot daudzu gaismiņu ieskautu, – mīļu, romantisku, dzirkstošu, atmiņā paliekošu, pilnīgā nakts tumsiņā…

Kā jau šādā skaistā svētku brīdī neizpaliekoši ir runas, dāvaniņas, ziedi un apsveikumi! Skolas dārzā tagad kuplos skaista sudrabegle – 12.klases dāvinājums skolai, bet absolventi ir tikuši pie vispārējās vidējās izglītības atestāta, eksāmenu sertifikātiem, ceļavārdiem no bijušā Līgatnes novada priekšsēdētāja, piemiņas suvenīriem no skolas, atziņu grāmatām no pašvaldības, iedvesmojoša romāna no klases audzinātājas Beātes Kobilinskas, skaistiem ziediem un laba vēlējumiem no pašiem tuvākajiem ģimenes locekļiem.

Esiet līderi, divpadsmitie! Apziņā lai jums katram ir viedu cilvēku vārdi par līderiem: “Līderis ir cilvēks, kas apzinās savas un citu vērtības.”, “Līderis ir kāds, kurš zina ceļu, iet pa ceļu un parāda ceļu.”, “Līderis ir cilvēks, kas pulcē ap sevi tikai pozitīvi domājošus cilvēkus.”, “Līderisma iemaņas nepieciešamas ikvienam cilvēkam, lai pasauli darītu labāku!”

Klases audzinātājas svētku vīzija + iedrošinājums + atbalsts + visu iesaiste = brīnišķīgi svētki visiem! 😉

Paldies par draudzīgu izpalīdzēšanu mūziķim Kasparam Gulbim, pasākuma fotogrāfei Sabīnei Metālai un Līgatnes kultūras namam par svētkiem nepieciešamajiem akseksuāriem!