Jauno Līderu vidusskola

Skolēnu brīvlaiki ir iespēja skolotājiem savu darba dienu veidot citādāku, padarot tos darbus, kuri ikdienas darba ritmā paliek gaidot “brīvāku laiku”. Ne reti tas ir savu zināšanu un pieredzes uzkrāšanas laiks dažādos kursos un semināros, kuri mums ir apmeklēti ne mazums.

Šajā vasaras brīvlaikā mūsu Līgatnes apvienības pārvaldes skolotāji un bērnu dārza audzinātāji izmantos iespēju projekta ERASMUS+ ietvaros iegūt jaunas pieredzes, dalīties ar savām pedagoģiskā darba atziņām skolotāju tālākizglītības kursos ārpus Latvijas robežas.

Šobrīd trīs Līgatnes apvienības pārvaldes pedagogi atrodas Grieķijā, Kalamatā, lai piedalītos kursos par mūzikas lomu izglītības procesā. Mūsu skolu pārstāv mūzikas skolotāja Dace Zariņa. Lai jauka pieredze ar kolēģiem no Eiropas valstīm un lai izdodas atrast arī laiku atpūtai un ekskursijām!

Paldies Jauno Līderu vidusskolas skolotājai Aijai Ziediņai par rezultatīvu projektu izstrādi, kā rezultātā mūsu pedagogiem paveras šī ļoti jaukā izdevība paskatīties, kas notiek ar izglītību ārpus Latvijas robežām!