Jauno Līderu vidusskola

Ziedošais un reibinošais vasaras sākums skolām vienmēr asociējas ar tik pat reibinošām emocijām, kādas mums dāvā skolēnu saņemtie pirmie izglītību apliecinošie dokumenti. Šogad apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma 13 skolēni. Liels skolēnu atbalsts bija viņu klases audzinātāja Ilga Gablika, kuras pagalmā vienmēr tagad ap šo laiku ziedēs skolēnu dāvātais košais rododendrs. Skaists pasākums ar ziediem, smaidiem, pateicības vārdiem, mūziku un laimes apziņu!