Jauno Līderu vidusskola

Pirms katra mācību gada sākuma Jauno Līderu vidusskolas kolektīvam ir jāvienojas par kopējo skolas attīstības redzējumu, jāizsapņo skolas vīzija, jāizvirza mērķi, lai pēc tam vienotos par konkrētiem uzdevumiem kopīgā mērķa sasniegšanai. Esam jau ieviesuši tradīciju šo satikšanos noorganizēt ārpus skolas telpām. Šoreiz liels paldies mūsu sadarbības partnerim SIA “ZEIT HOTEL” par viesmīlību, uzņemot mūs jaunatklātajās telpās viesnīcā “Zaļais Lācis”.

Sapulces laikā bez jau iepriekšminētajiem uzdevumiem izvēlējāmies savus darba instrumentus – sev unikālo, uz ko mēs varētu celt un būvēt tālāk mūsu attīstību. Kopā paveiktais vēl jāapkopo un jāizanalizē, lai turpmākajās tikšanās reizēs to pieņemtu par mūsu ceļa mērķi.

Sapulces turpinājumā tika izrunāts, kas ir efektīva komanda. Tik ļoti skaisti būtu, ja katrs skolas darbinieks par sevi varētu teikt: “Es esmu novērtēts dalībnieks komandā, kura gūst panākumus un dara jēgpilnu darbu uzticības pilnā vidē”! Tiecamies uz to! Pēc tam noteikti pieskārāmies sev svarīgajai līderības tēmai, jo tā ir jāattīsta sevī ikvienam cilvēkam un tas nemaz nav tik grūti, jo “Līderība ir spēja palīdzēt cilvēkam saprast viņa vērtību un potenciālu tik saprotami, ka viņi to sevī pamana paši” (Stephen R.Covey)

Satikšanās reizes otrajā daļā kolēģu stāstījumi par dzirdēto un piedzīvoto vasarā ERASMUS+ projekta ietvaros apciemojot Eiropas izglītības iestādes. Skolotāja Baiba Aizupiete pabija Somijā, bet Dace Zariņa – Grieķijā. Pieredze, saklausītais no citu valstu kolēģiem noteikti skolotājām deva gan iedvesmu, gan pašapliecinājumu par savu ieguldījumu mūsu skolas skolēnu izglītošanā.

Trešā daļa – darba dienas noslēgums ar Slepeno viesi. Un tā izrādījās runas mākslas pedagoģe un aktrise Zane Daudziņa, kura mums deva nelielu ieskatu pašdisciplinēšanā, stāstot par stresa menedžmentu, pastāstīja par to, kāpēc visiem ir vajadzīgi mērķi un savas lieliskās aktiermeistarības stiķus Zane nodemonstrēja, pastāstot par runas mākslu dažādās izpausmēs un situācijās.

Paldies kolektīvam par kopā būšanu un draudzīgo, uz sadarbību vērsto noskaņojumu! Paldies projekta ERASMUS+ atbalstam darbinieku un viesu piemiņas suvenīriem un skaisto cienastu! Paldies personīgi Marģerim Zeitmanim par jaukajām telpām un viesmīlību, baudot Zaļā Lāča kafiju!

Veiksmi mums visiem ceļā uz izciliem rezultātiem, staigājot pilnveides takas!