Jauno Līderu vidusskola

…, jo arī mēs mācāmies! Un daudz, un nepārtraukti – gan viens no otra, gan lasot atbilstošu literatūru, pētot metodiskos materiālus gan izdevniecībās, gan pieejamo bezgalīgajās interneta dzīlēs!

Kursi – tas ir vēl viens pašizglītošanās veids, kas dod katram pedagogam nepieciešamās un tajā brīdī varbūt iztrūkstošās zināšanās un prasmes, jo pasaule tagad ir tik ļoti mainīga un strauja! Dokumentētajos kursos (ar kursu apliecībām) pagājušajā mācību gadā esam kopā ieguvuši 1315 stundas zināšanu (gandrīz 55 diennaktis nepārtrauktā režīmā kāds kaut ko mācās). Tas nav uz mācību stundu rēķina, tie ir skolēnu brīvlaiki, tās ir brīvdienas un darba dienu vakari. Bet vēl jau ir ļoti daudz dažādu tiešsaistes semināru, informatīvu sapulču, skolotāju iknedēļas sēdes piektdienu agros rītos – par to varam atrast informāciju tikai kopā ar pedagogu pašķirstot pagājušā mācību gada plānotājus un izskatot skolas darba plānus. Bet kas to var saskaitīt?

2020./2021.mācību gadā skolotāju profesionālā pilnveide (ar kursu apliecībām):

Baiba AizupieteTeātra māksla pamatskolā.
Kompetenču pieeja mācību procesa dažādošanai.
36 stundas
36 stundas
Dace BērziņaMācāmies mācīties svešvalodas.
Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)”
Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva stunda.
10 stundas
30 stundas
12 stundas
Ilga GablikaUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem.
12 stundas
36 stundas
Beāte KobilinskaĀra nodarbības skolā.
Padziļinātā IT pratība.
Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību.
Mācīšanās lietpratība, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātēs.
36 stundas
36 stundas
36 stundas
16 stundas
Andris LiniņšUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.12 stundas
Gunārs ErelsMācīšanās lietpratībai 7.-9.klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets “Fizika”.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem.
Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē.
36 stundas
36 stundas
12 stundas
Daiga MeistereUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva stunda.
Dejas mācīšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšanā.
12 stundas
14 stundas
Dace OzoliņaStarpdisplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei.
Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3. klasei.
Montesori audzināšanas un mācību metodes darbā ar sākumskolas vecuma bērniem.
8 stundas
32 stundas
36 stundas
Gundega PētersoneDirektora vietnieka izglītības jomā darbība, sekmējot izglītības kvalitāti vispārizglītojošos mācību priekšmetos.
Pirmās palīdzības apmācība.
Bērnu nometņu organizēšana un metodika.
Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšana.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem.
6 stundas
12 stundas
72 stundas
160 stundas
26 stundas
Liene PīlēģeUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva stunda.
Studijas LU “Pirmskolas un sākumskolas skolotājs”.
12 stundas
klātiene
Ritma TimermaneUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva stunda.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem.
12 stundas
36 stundas
Ilze TreifeldeUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.12 stundas
Dzintra UpīteUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.
Digitālie rīki un tehnoloģijas valodu mācīšanai.
Mācīšanas pieredzes motivācija un apguve.
Oksfordas izdevniecības informatīvais seminārs.
Virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts attālināto mācību organizēšanā.
Skolotājs pārmaiņu laikā.
Bērnu un jauniešu attiecības ar viedierīcēm.
Vienaudžu spiediens.
Adaptācijas grūtības un neelastīga uzvedība.
12 stundas
3 stundas
6 stundas
3,5 stundas
1 stunda
5 stundas
3 stundas
3 stundas
3 stundas
Evija VeideUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.
Skolu bibliotekāru seminārs.
Studijas LU “Latviešu valodas un literatūras skolotājs”.
12 stundas
3,5 stundas
klātiene
Saiva VītolaPedagogu digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpkalpojumu izmantošanu.
Tiesību dokumenti izglītības iestādēm.
Izglītības iestādes darba aktualitātes 2021.
Helsinku Universitātes sertifikāts par mākslīgo intelektu.
Komunikācijas meistarības un efektīvas vadības metodes, vadības procesi – slazdi un risinājumi.
Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai.
12 stundas
12 stundas
4 stundas

8 stundas
160 stundas
Aija ZiediņaUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.
Bērnu nometņu organziēšanas un vadīšanas kompetenču pilnveide.
Pirmās palīdzības apmācība.
12 stundas
36 stundas
12 stundas
Linda VillaStresa vadības metodes pedagogu ikdienā.6 stundas
Lāsma SandereUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.
Bērnu tiesību aizsardzība.
12 stundas
8 stundas
Mārtiņš ŠteinsPedagoģiskās darbības pamati.72 stundas
Justs LiepiņšUz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda.12 stundas
Alise KoļesņikovaBērnu tiesību aizsardzība.
Mācību procesa organizācija ar tehnoloģiju palīdzību.
8 stundas
36 stundas
Indra RamāneBērnu tiesību aizsardzība.
Studijas LU “Psiholoģija”.
8 stundas
klātiene
Dace ZariņaUz skolēnu virzīta efektīva mācību stunda.
Mūzikas loma izglītības procesā.
8 stundas
40 stundas

Citāts no kādiem kursiem: “Nevienu nevar piespiest attīstīties. Attīstība notiek caur personisko vēlmi sevi izaicināt, iziet ārpus komforta zonas un eksperimentēt.” Lai visi, ne tikai skolotāji, meklē un attīsta sevī šo vēlmi!