Jauno Līderu vidusskola

Bērni ir atgriezušies skolā, izauguši ne tikai pa vasaru, bet pat pa gadu! Skolotājiem nāksies viņus iepazīt, tik dažādus, no jauna, viņiem atkal jāiepazīst skolu, skolotājus, jauno kārtību. Tas prasa lielu dzīves gudrību – lai cieņpilni izlavierētu starp noteikumu ievērošanu un cilvēcību, nepieciešamību un vēlamo, starp aprēķiniem, datiem un plāniem iepretim tik ļoti straujai dzīves mainībai.

Mūsdienās vairs nerunājam par to, ka izglītība ir pabeigta, jaunietim aizverot izglītības iestādes durvis. Tagad uzsverama ir mūžizglītība, un tas nozīmē, ka mainās veidi, kā mēs visi kopā mācāmies. Mūsdienās mācīšanās turpinās arī pēc jebkuras izglītības iestādes absolvēšanas visas dzīves garumā. Var krāt diplomus vienu pēc otra, bet tie neko daudz vairs nedod, ja tu neturpini mācīties. Tātad – galvenais ir iemācīties vēlmi turpināt izglītoties, barot sevi sevi ar zināšanām, ātri mācēt reaģēt uz strauji mainīgām situācijām.

Kas ir laba skola? Priecē, ka skolu vērtēšanā sāk mainīties kritēriji. Pirmkārt, tā ir laba skolas pārvaldība. Te mēs ļoti mācamies un tveram katru ieteikumu, lai būtu kur augt, celties un pilnveidoties. Otrkārt, finanses. Bet arī te mēs varam diezgan labi jau konkruēt ne tikai ar apkārt esošām skolām. Mums ir jau gandrīz visās klasēs interaktīvie displeji (par projektriem nemaz vairs nerunāsim), mums ir pat ļoti moderna tāfele, mums ir lielformāta ekrāni, informatīvie ekrāni, ir pārvietojamais uzlādes skapis ar 13 portatīvajiem datoriem mācību procesam. Mums ir iegādāta plaša pieeja digitālajiem mācību materiāliem, mums ir atjaunots mācību grāmatu klāsts, mums ir gaiteņos jaunāko enciklopēdiju kolekcijas, mēs iekārtojam skolu, lai mums pašiem – visiem patiktu tajā strādāt un mācīties! Un galvenais – mums ir skolotāji un skolas darbinieki ar mirdzošām acīm un vēlmi strādāt, attīstīties, mācīties, kas arī ir trešais labas skolas faktors – profesionāli, un uz pārmaiņām un attīstību gatavi un vērsti pedagogi. Pagājušajā mācību gadā esam mācījušies visdažādākajos kursos vairāk kā 1500 stundu, tie ir gandrīz nepārtraukti 2 mēneši, kad kāds no skolotājiem mācās…

Mūsu darbs ir vērsts uz atslēgas vārdu “ikviens skolēns”. Tas ir, ka mēs meklējam katra bērna vajadzības, spējas un talantus, lai sniegtu vispiemērotāko atbalstu un veidotu tieši viņam attīstošu mācību procesu.

Novēlam izturību, skaidru prātu un sirdsgudrību, lai pieņemtu labākos lēmumus pašreizējos apstākļos, kā arī jums un mums vajadzīgo atbalstu un padomu!

(ietverti citāti no izdevuma Skola2030, Domāt. Darīt. Zināt.)