Jauno Līderu vidusskola

Šodiena iesākās ar aktivitāti “Iepazīsti Bragu”! Tā kā viss mācību un nodarbību process ir virzīts uz tehnoloģiju pielietošanu, tad pilsētu iepazinām, izmantojot lietotni “Acyionbound”. Katrai komandai, dodoties pārgājienā pa pilsētu, bija jānokļūst pie ievērojamākajām vietām un jāizpilda dažādi saistoši uzdevumi.Pēcpusdienā bija tikšanās ar skolas direktoru, pēc tam visi kopā skatījām un analizējām pilsētas izzināšanas spēles rezultātus un paveiktos uzdevumus.Pēc tam sekoja vēl viens pārbaudījums katras valsts komandai – savas skolas prezentācija, līdz ar to mēs ieguvām arī informāciju par partnerskolām. Protams, visplašāk par savu valsti un pilsētu Bragu pastāstīja portugāļi. Viņu stāstījums noslēdzās ar viktorīnu lietotnē “Kahoot” un zināšanās par Bragu bijām LABĀKIE, jo braucienam bijām mērķtiecīgi gatavojušies, meklējot un lasot informāciju par Portugāli jau Latvijā. ☺Šis vakars būs veltīts futbolmačam, dodoties uz sacensību vietu atbalstīt vietējo komandu!