Jauno Līderu vidusskola

Mums ir savs kalendārs, kura tapšanā piedalījās skolas bērni jau pavasarī izsludinātajā zīmējumu konkursā “Mana skola”. Labāko un cītīgāko bērnu zīmējumi tad arī tika iekļauti katra mēneša titulattēlā. Pirmie kalendāri jau atraduši savus īpašniekus – kalendāra zīmējumu autorus, skolēnus, kuriem bija labas un teicamas sekmes, skolas sadarbības partneru pārstāvjus. Paldies idejas autorei direktores vietniecei mācību darbā Gundegai Pētersonei un bērniem-māksliniekiem: Kristiānai Vasiļjevai (vāka autorei), Edmundam Evelonam (janvāris), Annai Vikmanei (februāris), Rūdolfam Melnim (marts), Aleksim Aleksandram Eglītim (aprīlis), Denisam Kalniņam (maijs), Evelīnai Gulbei (jūnijs), Danai Kvitkai (jūlijs), Zanei Ozolai (augusts), Harijam Bērtiņam (septembris), Madarai Loginai (oktobris), Rihardam Kudrjavcevam (novembris), Annai Paulai Indānei (decembris).