Jauno Līderu vidusskola

Sācies skolēnu Ziemas brīvlaiks, un tad ir laiks skolas darbiniekiem kopīgai atpūtai, komandas saliedēšanai, dokumentācijas sakārtošanai, skolas ģenerāltīrīšanai, jaunu prasmju apguvei. Darba diezgan daudz! Šodien arī skolas kolektīvam savs Ziemassvētku “klases vakars” ar apsveikumiem, novēlējumiem, našķiem.Katram pasākumam skolā jābūt arī izglītojošam, tāpēc pie mums viesojās centra “Cilvēkam” vadītājs, emocionālā intelekta un konferenču lektors Zuarguss Zarmass. Stāstījums bija ļoti viegls, saistošs, neiztrūka arī humors par mums aktuālām tēmām – savu vērtību apzināšanās, izvairīšanās no konfliktsituācijām, komunikācija dažādos līmeņos. Katrs skolas darbinieks noteikti guva sev kādu atziņu nākošajam gadam!

Tā kā šis pirmssvētku laiks noteikti saistās ar dāvinātprieku, tad godinājām savu skolas goda viesi 90 gadu jubilejā – bijušo skolas direktoru Ilmāru Norīti! Ilmārs skolā ir gaidīts viesis ne tikai uz svētku pasākumiem, bet arī ikdienā. Prieks par viņa entuziasmu un dzīvessparu!

Pasākuma noslēgumā kolēģes Aija un Liene pastāstīja par projekta ERASMUS+ aktivitāti Portugālē, kur viņas ar skolēnu delegāciju viesojās pirms dažām nedēļām. Klausoties skolotāju stāstījumu, baudījām arī šī projekta atbalstīto reprezentācijas pasākuma izcilo cienastu! 😉Paldies kolēģei Gundegai par tik skaisto svētku noformējumu!

Lai jauks visiem svētku gaidīšanas laiks!