Jauno Līderu vidusskola

Studiju kursa ietvaros Rīgas Tehniskās Universitātes studenti veidoja projektu “Zaļā vide”. Projekta laikā studenti prezentēja 1.-4.klašu skolēniem prezentāciju par to, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus un kā to pareizi darīt. Attālinātajā nodarbībā tika arī izskaidrots, kādas sekas piesārņojums atstāj uz dabu un vidi, kurā mēs dzīvojam. Prezentācijas izskaņā studenti bija sagatavojuši bērniem uzdevumus par šķirošanu, kuru izpildīšanas rezultātā skolā pie mums klātienē ciemojās studenti-idejas autori, kuri apbalvoja mazos dalībniekus ar gardām dāvanām no projekta sponsora “Skrīveru saldumi”. Paši studenti ir gandarīti par paveikto, jo skola deva viņiem iespēju realizēt savu projektu un tas izdevās veiksmīgs, pateicoties labajam darbam un atsaucībai! Un skola bija gandarīta, ka studentu vidū bija mūsu skolas absolvente Ingūna Samarina. 😉#skriverusaldumi