Jauno Līderu vidusskola

Šonedēļ skolā, Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros, Veselības inspekcija 3 kabinetos uzstādīja iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringa mērierīces. Tas būs pētījums par Latvijas izglītības iestāžu telpu gaisa kvalitāti, un šajā pētījumā piedalās apm. 80 Latvijas skolas. Šajās dienās attiecīgo klašu skolotāji pieraksta telpu noslodzi un vēdināšanas laikus. Pēc tam pētījuma veicēji mums atsūtīs mūsu skolas gaisa kvalitātes analīzi ar ieteikumiem tā uzlabošanai.

Jāsaka, ka jau kopš pagājušā gada vidus skola ir iegādājusies vienu gaisa kvalitātes mērierīci, ar kuru skolotāji iepazīstināja bērnus un visi kopā ieguva mērījumus savās klašu telpās, izdarot secinājumus par to, cik bieži jāvēdina klases un kā nevēdinātais gaiss iedarbojas uz cilvēka domāšanas procesu. Otru mērierīci ieguvām, pateicoties Latvijas Fizikas skolotāju asociācijai, kura šādus mēraparātus, aizraujošas akcijas pozitīva gadījuma rezultātā, nodeva fizikas skolotājiem.

Foto ar tieši tādu pašu mūsējo sensoru no kursors.lv