Jauno Līderu vidusskola

8. klases skolēni vēstures stundā, atkārtojot un apkopojot uzzināto par dažādu valstu karaļiem, zīmēja izvēlētā karaļa lelli, noformēja savu darbu. Katram karalim tika pievienoti divi raksturīgākie aksesuāri, bez kuriem viņi nevarētu veikt savus pienākumus vai dzīvot. Tāpat bija jāpievieno katram valdniekam raksturīgs teiciens. Pēc darba pabeigšanas katrs prezentēja savu darbu, sīkāk pastāstot par karaļa ieguldījumu valsts attīstībā, veiktajām reformām, pamatoja savu izvēli. Kā katram izdevās uzzīmēt lelli, redzam pievienotajos attēlos.

Paldies Salaspils skolotājai Annijai Bergmanei par radošo ideju!

Vēstures skolotāja Dz. Upīte