Jauno Līderu vidusskola

Mūsu skolā līdz ar kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu Valsts aizsardzības mācību (VAM) apgūst no šī mācību gada sākuma 10. un 11.klašu skolēni. Valsts vidējās izglītības standartā VAM kā obligātu mācību priekšmetu iekļaus, sākot ar 2024.gadu.

Mācību process VAM kursa apguvei organizējams divu secīgu mācību gadu ietvaros, katrā mēnesī VAM nodarbībām atvēlot vienu pilnu mācību dienu, t.i., viena piektdiena mēnesī tikai VAM mācību priekšmetam.

Ko paši skolēni saka par stundās mācīto, apgūto, piedzīvoto mūsu skolā?

– Šajā mācību priekšmetā mums jau ir iemācītas militāro vajadzību pamatprasmes. Priekš manis bija ļoti noderīgas nodarbības par orientēšanos apvidū, izmantojot tikai karti un kompasu. Stundu laikā mobilos telefonus lietot mums ir aizliegts.

– Mēs mācījāmies kā jāstāv ierindā un kā jāsoļo kopā. Mēs mācamies stāju un militārās frāzes.

– Katru apmācības dienu mēs sākam ar teoriju un beidzam ar praktisku darbošanos, kas pārsvarā notiek ārpus telpām. Ja skolotājs nav pārliecināts par to, ka mēs to visu neesam apguvuši, jaunā viela netiek mācīta,- apgūstam vēl mācīto. Man ļoti patīk praktiskās nodarbības, jo saprotu, ka tas nav vajadzīgs ne tikai skolotājam, bet man pašai, it sevišķi šādos apstākļos, kad visa pasaule šausmās dzīvo līdzi Ukrainai.

– Šajās stundās mēs iemācījāmies labi strādāt komandās, kas iepriekš bija mums diezgan probelmātiski. Mēs jau kaut cik esam apguvuši kā rīkoties ar ieroci un rāciju. Svarīga un interesanta bija kompasa apguve, kas iepriekš man šķita nesvarīga – ir taču telefons ar aplikācijām!

– Mēs mācamies disciplīnu, jo tas ir svarīgi!

– Man patīk, ka katras nākošās nodarbības zināšanas balstās uz iepriekšējās nodarbībās apgūto. Mūs šajās nodarbībās “izvelk” no tehnoloģiju pasaules un liek pašiem darīt, piem., nolasīt karti, noteikt virzienu Un bez telefona!

– Manuprāt, šīs nodarbības ir ļoti vērtas, jo ne tikai sagatavo mūs neparedzamajam, bet arī liek novērtēt mūsu vēsturi, Tēvzemi!

– Man ir drošības sajūta, ka es tagad zinu ne tikai kā rīkoties krīzes situācijas, bet arī tad, kad sākas karš. Es apgūstu, kā glābt ievainoto, kā viņam palīdzēt. Tagad tas liekas īpaši svarīgi…

Liels paldies Skolotājam Egilam Kaimiņam par pilsoniskās apziņas veidošanu, par patriotisko audzināšanu, par valsts aizsardzības prasmju attīstīšanu, līderības un saliedētības attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fizisko spēju uzturēšanu – tas viss, kas prasīts VAM standartā un vēl vairāk – par cilvēcību un miera sajūtu mūsos!