Jauno Līderu vidusskola

25.04. plkst. 18.00 Izglītības iestādes padome. Uz tikšanos aicināti skolas padomei izvirzītie klašu vecāku pārstāvji, skolēnu padomes pārstāvis, skolas darbinieku pārstāvji, skolas administrācija, pieaicinātie sabiedrības pārstāvji.

26.04., 27.04., 28.04. no plkst. 8.30 Atklātās mācību stundas. Aicināti visi vecāki, topošo skolēnu vecāki, lai iepazītos ar skolas mācību darbu un arī aktīvi tajā piedalītos. Nepieciešamības gadījumā īsas sarunas ar pedagogiem, skolas darbiniekiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pie direktores vietnieces mācību darbā G.Pētersones e-klases sarakstē vai arī zvanot 29418605. Ja ir vēlēšanās, var pieteikties arī skolas pusdienām!

26.04., 28.04. no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem. Vēlama iepriekšējā pieteikšanās e-klases sarakstē ar konkrēto mācību priekšmeta skolotāju.

26.04. plkst. 18.00 topošo pirmklasnieku, viņu vecāku, skolas administrācijas un klases audzinātājas tikšanās. Gaidām ciemos, lai kopīgi izrunātu skolas vērtības, apskatītu skolu, iepazītos ar nākošo klases audzinātāju.

27.04. no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 SPKC īstenotā ESF 9.2.4.2. projekta ietvaros nodarbība pieaugušajiem “Kā būt harmonijā ar sevi?”. Tā būs izglītojoši praktiska nodarbība iekšējo resursu atbalstam un psihoemeocionālās labizjūtas atjaunošanai. Nodarbību vadīs sertificēti psihologi, nodarbības izpildītājs “Zinātnes un mācību centrs “Cilvēks un Visums””. Aicināti piedalīties vecāki, vecvecāki, skolas darbinieki un citi interesenti.

Atvērtās darba nedēļas ietvaros notiks arī klases vecāku sapulces vai individuālās tikšanās ar klases audzinātāju. Informācija pie klases audzinātāja.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!