Jauno Līderu vidusskola

Beidzot sākas rosība 207.kabinetā! Viss sākās pagājušajā mācību gadā, ka 10.klasei tika dots uzdevums savu klases telpu pārvērst par savu sapņu mācību telpu. Skolēni izsapņoja un izstrādāja projektu, kompetentas žūrijas priekšā to aizstāvēja, bet… COVIDs izstrādāja savus noteikumus, aizliedzot tikties, pulcēties,- rezultātā mapīte ar sapņiem tika ielikta plauktā. Nu beidzot, 8.aprīlī, kad saulīte silda un logus var droši vērt vaļā putekļu izdzīšanai, vidusskolēni ķērās pie darba, lai iznestu vecās mēbeles un sagatavotu klasi remontam. Nu ko lai saka? Tas, ko citi paveic divu nedēļu garumā, skolēni paveica dažu stundu laikā. Paldies 10-tajiem, 11-tajiem un skolotājam Andrim, saimniekam Aldim un klases audzinātājiem Ilgai un Mārtiņam!