Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolas 8.- 11. klašu skolēni 5.un 6. maijā devās praksē uz Līgatnes uzņēmumiem un iestādēm. Prakses dienas skolēniem ir kā alternatīvā mācību darba forma, kad var izmēģināt un iepazīt dažādas profesijas.

Starp darba devēju, skolu un skolēnu tika noslēgts sadarbības līgums. Prakses vadītājs nodrošināja praktikantam profesijas standartam atbilstošu darbu, darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu, nepieciešamajiem materiāliem, darba instrumentiem. Skolēni katru dienu strādāja 4 stundas, darbs sākās un beidzās tā, kā katrā darba vietā tika noteikts.Paldies iestāžu un uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem, kas atsaucās un pieņēma skolēnus praksē. Īpašs paldies “Restorānam 1815”, kafejnīcai “Pie Jančuka”, “Zeit Cafe”, “Pande Cafe”, “Dinas Puhartes – Zicmanes doktorāts”, skaistuma studijai “Mētra”, Līgatnes pilsētas PII, veikaliem “LaTS”, Rehabilitācijas centram “Līgatne”, Līgatnes Tūrisma informācijas centram, Līgatnes sporta centram, ZS “Upenītes”.

Vidusskolēni profesionālās pilnveides programmas ietvaros kafejnīcās un restorānā apguva galda klāšanas iemaņas, viesmīlības noteikumus, apkalpoja viesus, mācījās gatavot ēdienus, sakopa telpas. Kā paši jaunieši atzina, veicot jebkuru pienākumu ir vajadzīga atbildība, precizitāte, liela pacietība un vēlme strādāt.

8.-9. klašu skolēni izmēģināja dažādas profesijas. Lūk, atsevišķu skolēnu izteikumi par to, kas šķita interesanti:

Endijs: “Palīdzēju cilvēkiem vingrot, bet fizioterapeita profesiju neizvēlētos, jo vajag lielu pacietību.”

Anete: “Pieļauju, ka varētu kļūt par manikīri, jo katra diena šajā profesijā ir citādāka.”

Raivis: “Visinteresantāk bija strādāt doktorāta reģistratūrā pie datora, bet neierasti bija runāt ar cilvēkiem, atbildēt uz telefona zvaniem.”

Kristīne: “Ārsta profesijai nav ne vainas, bet tā ir ļoti atbildīga un jāstrādā liela slodze”

Adrija: “Bija interesanti iet ar mazajiem ārā un skatīties, kā viņi vēro dabu un iepazīst jaunas lietas.”

Samanta: “Visinteresantāk likās pildīt roku muskuļu vingrinājumus kopā ar pacientiem. “

Kristiāna: “Gida profesija ir interesanta. Arī paši varējām pārbaudīt savas zināšanas par Līgatni.”

Rodrigo: “Interesanti bija strādāt veikalā pie kases, jo tas bija satraucoši.”

Nākamās prakses dienas notiks rudenī, kad katrs skolēns izmēģinās citu profesiju un iepazīs citu darba vietu.

Karjeras konsultante Ilga Gablika.