Jauno Līderu vidusskola

Šodien vidusskolēni vēstures un sociālo zinību skolotāja Mārtiņa Šteina vadībā viesojās Satversmes tiesā un Saeimā. Iepazinām valsts pamatlikumu – Satversmi, Satversmes tiesas un likumdevēja – Saeimas – darbu. Vēstures un sociālās zinātnes I pamatkursā vidusskolā skolēni daudz pēta un analizē valsts pārvaldi, diskutē par to, kā darbojas demokrātija un apzinās tiesiskuma nozīmi. Satversmes tiesas un Saeimas apmeklēšana ļāva zināšanas nostiprināt praksē un iepazīt vidi, kur ikdienā var redzēt tiesiskumu un demokrātiju darbībā. Īpaša šī diena bija ar to, ka bijām pirmie skolēni, kas apmeklēja jauno Satversmes istabu, kas tikai nesen tiesas namā atklāta Muzeju nakts ietvaros.

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kura īsteno konstitucionālo kontroli. Bija iespēja iejusties tiesnešu lomā, apskatīt tiesneša mantiju un redzēt vidi, kurā spiež tiesu. Latvijas parlamentā jeb Saeimā mums bija iespēja diskutēt par politiskajiem procesiem Latvijā, iepazīt Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, saprast, kā strādā demokrātiju, un uzzināt par mūsu līdzdalības iespējām. Mēs noteikti neesam vienaldzīgi un malā stāvētāji, mums ir savs viedoklis gandrīz vienmēr un visur! 🙂

Bez tā, ka Latvijas Republikas parlamenta galvenās funkcijas ir likumdošana – likumu un likumu grozījumu pieņemšana, Ministru kabineta darba uzraudzība jeb parlamentārā kontrole un dažādu valsts amatpersonu iecelšana un apstiprināšana, uzzinājām, ka šogad arī ir Saeimas simtgade. Tieši 2022.gadā Latvijas parlaments svin nozīmīgu jubileju – aprit 100 gadi, kopš pirmo reizi sanāca Saeima. 1.Saeima uz savu pirmo sēdi pulcējās 1922.gada 7.novembrī pulksten 12.00. Līdz ar parlamenta sanākšanu stājās spēkā arī Latvijas valsts pamatlikums jeb Satversme, kas noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas principus.Un arī pašai Satversmei šogad palika 100 gadi! Satversmes sapulce 1922. gada 15.februārī pieņēma Latvijas Republikas pamatlikumu – Satversmi! Satversmē ir atsevišķs ievads (preambula) un 116 panti, kas izkārtoti astoņās nodaļās. Ir vērts to reizi pa reizei izlasīt!

Ceram, ka jums arī dažus faktus bija interesanti uzzināt!

10. un 11. klases skolēni un skolotājs Mārtiņš