Jauno Līderu vidusskola

Mēs esam gandarīti un priecīgi, jo esam saņēmuši oficiālu apstiprinājumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) par to, ka finansiāli ir atbalstīts “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta pieteikums. Projekta “Būsim gudri!” ietvaros skolotāji piedalīsies kursos par digitālo pratību, klimata pārmaiņām un līderību, savukārt 10 skolēniem būs iespēja iepazīt izglītības sistēmu Portugālē. Un tas viss 2022./2023.m.g.!