Jauno Līderu vidusskola

25.augusts – oficiāli tūlīt, tūlīt beigsies 2021./2022.mācību gads! Tāpēc ir iemesls kopā sanākšanas brīdim visiem skolas darbiniekiem, lai plānotu, domātu, gaidītu un mīlētu savu darbu, ko katrs no mums veic Jauno Līderu vidusskolā!

Kā jau esam iesākuši pēdējos gados, arī šo darbinieku kopsapulci īstenojām ārpus skolas – šoreiz satikāmies Zeit jaunajā Satikšanās telpā – vietā, kur tikties, atpūsties, pastrādāt, radoši iedvesmoties. Jāatzīst, ka mēs bijām pirmie, kuriem bija dota iespēja iepazīties ar jauno Zeit objektu!

Sapulces sākumā skolas administrācija kopā ar visiem skolas darbiniekiem pārrunāja mācību gada galvenās prioritātes, akcentējot veiksmes stāstus un izvirzot uzdevumus, kurus, iesaistoties visam kolektīvam, ir jāpaveic jaunajā mācību gadā. Turpinājumā ieklausījāmies kolēģa Mārtiņa kursos iegūtās priekš mums tik ļoti vērtīgās atklāsmes par līderismu un to iedzīvināšanu skolas ikdienas dzīvē. Bija arī praktiskie darbi, kuru rezultātā iepazināmies ar Mārtiņa lielisko grāmatu kolekciju, meklējot no tām vērtīgas atziņas, kuras noderētu gan mums, gan skolēniem. Bija gan darbs, gan debates, gan nelieli katra uzstāšanās mirkļi. Sapulces noslēgumā izmantojām SPKC īstenotā ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta 2.kārtas ietvaros piedāvāto iespēju noklausīties un līdzdarboties kopā ar psiholoģi Mairu Dzeni izglītojošā nodarbībā “Izzini sevi un atbalsti citus!”, kad kopā centāmies saprast sevi, ieklausīties sevī, strādāt ar sevi visdažādākajās ikdienas situācijās.

Ar vieglām uzkodām mūs iepriecināja kolēģes Saiva un Gundega Solvitas un Aijas servēšanas izpildījumā!