Jauno Līderu vidusskola

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. – 2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

No 12. līdz 14. aprīlim viesu namā “Bille” notika klātienes mācības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotās iniciatīvas “Kontakts” ietvaros. Jauno Līderu vidusskolu pārstāvēja 3 skolēni – Megija Nikola Barovska, Raivis Smelters un Roberts Brizga.

Jaunieši trīs dienu garumā guva vērtīgas zināšanas par līdzdalību, projektiem un to īstenošanu, izvērtēja aktualitātes un problēmas savā izglītības iestādē, piedalījās ekspertu vadītās nodarbībās, kā arī izstrādāja savus projektu pieteikumus.

Atgriežoties no mācībām, jaunieši turpināja iesākto darbu un gatavoja projekta pieteikumu JSPA izsludinātās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros. Projekta aktivitātes paredz attīstīt skolēnu pašpārvaldes un veicināt skolēnu labbūtību.

Jauno Līderu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes sagatavotais projekts “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” ir guvis atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 1000,00 eiro.

Projektā paredzētās aktivitātes ir ar mērķi attīstīt un pilnveidot Jauno Līderu vidusskolas skolēnu pašpārvaldi un tās darbību.

Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem:

  • skolēnu pašpārvaldes dalībnieku kā vienotas komandas saliedēšanas pasākums – divu dienu pārgājiens gar jūru septembrī;
  • praktiskas un teorētiskas nodarbības laika plānošanā un publiskajā runā oktobrī un novembrī;
  • pieredzes apmaiņas brauciens uz Smiltenes vidusskolu decembrī;
  • Sporta dienas organizēšana 1. – 12. klases skolēniem janvārī.

Visa projekta norises gaitā skolēnu pašpārvaldes dalībnieki apgūs jaunas un/vai papildinās esošās zināšanas un prasmes publicitātes materiālu sagatavošanā, jo skolas mājas lapā un facebook kontā tiks ievietota informācija par projekta norises gaitu.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Gundega Pētersone